Tarieven

Voor het beheer van de beleggingsportefeuille, alsmede voor de kosten van toezicht, wordt door BCP per kalenderkwartaal een vergoeding in rekening gebracht. De vergoeding wordt (bij regulier beheer) berekend over het in beheer zijnde vermogen per einde van elk kalenderkwartaal. De vergoeding voor de kosten van toezicht betreft een vast bedrag per kwartaal. Er wordt éénmaal per kwartaal digitaal een factuur ter beschikking gesteld. Deze factuur wordt automatisch geincasseerd van de beheerrekening.

Voor aanvang van de dienstverlening ontvangt de cliënt een ex-ante kostenoverzicht waarop exact staat gespecificeerd welke kosten zowel in relatieve als absolute zin kunnen worden verwachten en hoe deze kosten van invloed zijn op het rendement.

Hieronder staat een kostenoverzicht dat als leidraad kan fungeren. Dit betreft echter een indicatie van de kosten. Het uiteindelijke totale kostenplaatje wordt namelijk bepaald door factoren als omvang van de portefeuille, risicoprofiel en individuele afspraken.

Beheervergoeding
Onze basis beheervergoeding bedraagt een vast percentage per kwartaal (4 keer per jaar geïncasseerd) over het beheerde vermogen en is exclusief eventuele omzetbelasting (BTW).

Externe toezichtskosten
BCP staat onder toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB). AFM en DNB brengen ons toezichtskosten in rekening die BCP vervolgens doorberekent. BCP berekent hiervoor een bedrag van 32,50 Euro per kwartaal (130 Euro per jaar) per beheerrekening (exclusief BTW).

Kosten depotbank
Geld en effecten worden op naam van de rekening ondergebracht bij een depotbank. De rol van de bank is beperkt tot die van faciliterende instelling. Deze vorm van samenwerking wordt vastgelegd in een tripartiete overeenkomst.

Voor de exacte kosten die de depotbank rechtstreeks in rekening brengt ontvangt de cliënt een overzicht. Verder kan dit kostenoverzicht per depotbank op aanvraag door BCP verstrekt worden.

Kosten beleggingsfondsen
Indien er door BCP eventueel in beleggingsfondsen wordt belegd, kennen deze fondsen zelf ook kosten. Indexfondsen (trackers) zijn meestal goedkoper dan actief beheerde beleggingsfondsen. U betaalt deze kosten binnen de beleggingsfondsen en deze zijn verrekend in de koersen van de fondsen. Voor meer informatie over de kosten en prestaties van verschillende fondsen kunt u het beste de website www.morningstar.nl raadplegen.

Heeft u vragen over onze tarieven?
Neem contact op