beleggingsbeleid

van grondige analyse naar solide rendement

BCP belegt primair in liquide beursgenoteerde aandelen van individuele ondernemingen. Hieraan gaat een grondige analyse vooraf en hanteren wij strenge selectiecriteria. Tevens wordt onderzocht hoe een enkele positie past binnen de totale portefeuille en de bijbehorende risico- / rendementsverhouding.

Core - Satellite

Wij voeren een ‘Core-Satellite’ strategie. Onze ‘Core’, oftewel kernselectie, bevat posities die voortkomen uit onze filosofie en onze selectiecriteria. Bij de selectie van de kernaandelen hanteren we een aantal conservatieve criteria. Deze selectiecriteria zijn onder andere:
* Kwaliteit;
* Waardering;
* Risico;
* Momentum.

Binnen de  ‘Satellite’  hebben we dan ruimte om meer ‘opportunity driven’ posities in te nemen op ondernemingen binnen sectoren, waarin we meer specialistische kennis hebben maar die niet passen binnen de Core (bijvoorbeeld biotech, gaming, SAAS, AI, 5G, autonomous driving etc). Het betreft aandelen met een lage correlatie t.o.v. de Core en met een verhoogd groei- en rendementspotentieel. Dit zijn echter ook beleggingen met een hoger risico. Zodoende wordt altijd gekeken hoe deze positie past in een individuele portefeuille.


Effectieve diversificatie

Diversificatie is bij BCP geen doel op zich; het willekeurig toevoegen van aandelen leidt niet automatisch tot een goede diversificatie. Wij streven juist naar effectieve diversificatie, waarbij iedere investering een doel binnen de portefeuille moet hebben en waarde moet toevoegen. Individuele posities moeten passen in de totale portefeuille en de volatiliteit (risico) van de portefeuille verminderen en/of het verwachte rendement verhogen. Om effectieve diversificatie te bereiken, is het dus niet noodzakelijk om (dure) beleggingsfondsen of trackers te kopen die vaak honderden posities hebben. Of zoals Warren Buffett het vrij vertaald zegt: “Te veel diversificatie is een bescherming tegen onwetendheid”. Het kan soms juist extra risico toevoegen.

Duurzaamheid

Bond Capital Partners dient, conform de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), haar relaties te informeren in hoeverre zij bij de uitvoering van het beleggingsbeleid rekening houdt met duurzaamheidsfactoren. BCP heeft hiertoe een beleid geformuleerd hoe mogelijke ongunstige effecten op duurzaamheid kunnen worden meegewogen in het beleggingsbeleid, zonder afbreuk te doen aan de lange termijn beleggingsresultaten. Kort en bondig komt het erop neer dat BCP hiertoe het duurzaamheidsbeleid van het Norges Bank Investment Management, oftewel het Noors Staatsfonds, volgt. Voor meer toelichting en inhoudelijke informatie hieromtrent kunt u contact met ons opnemen.

“Be fearful when others are greedy, and be greedy when others fear.”

warren buffett
Graag lichten wij ons beleggingsbeleid persoonlijk aan u toe!
Neem contact op