Beloningsbeleid

Beloningsbeleid Bond Capital Partners B.V.
Bond Capital Partners B.V. heeft een beheerst beloningsbeleid vastgesteld. Dit beloningsbeleid voldoet aan artikel 1.111 tot en met 1:127 Wet op het financieel toezicht (Wft) en geldt voor de statutaire directie en medewerkers van Bond Capital Partners B.V.
Artikel 1:121 Wft verplicht op onze website te rapporteren over het aantal personen dat gedurende een boekjaar een totale beloning (vast + variabel) van € 1 miljoen of meer ontvangt. Het aantal personen met een totale beloning (vast + variabel) van € 1 miljoen of meer over het beloningsjaar 2021 bedraagt 0 (2020: 0). De beloning bevat momenteel geen variabele componenten. De vennootschap houdt in haar beloningsbeleid rekening met duurzaamheidsfactoren. Zo zet de beloningsstructuur niet aan tot het nemen van risico's in verband met duurzaamheidsrisico's. De vennootschap kent geen vaste of variabele beloning toe aan medewerkers die risico’s nemen op het gebied van duurzaamheid.

Heeft u vragen over het beloningsbeleid?
Neem contact op