Onze Filosofie

Focus en direct beleggen in sterke ondernemingen

Het simpelweg volgen van de markt door passief te beleggen in fondsen en trackers is de afgelopen 15 jaar gemeengoed geworden onder grootbanken en vermogensbeheerders. Bij BCP niet, wij zijn geen benchmark huggers (indexvolgers). Onze filosofie en overtuiging is juist dat beleggen in individuele beursgenoteerde ondernemingen op lange termijn leidt tot outperformance.

Onze filosofie:

* Beleggen in individuele beursgenoteerde ondernemingen;
* Core-satellite strategie;
* Spreiding over beleggingscategorieën, regio's en sectoren;
* Risico reduceren door kennis en gedegen research;
* Heldere uitleg, communicatie en rapportage.


Bij BCP geloven wij niet in de sterke vorm van de efficiënte-markthypothese (EMH), wat betekent dat iedere vorm van informatie (zelfs voorkennis) continu is ingeprijsd in de financiële markten. De theorie leert dat een belegger op basis van volledig efficiënte markten (sterke EMH) het beste af zou zijn door gewoon passief te beleggen en de index te volgen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de markt wel degelijk inefficiënt is. Dit komt ons inziens voort uit het feit dat niet alle factoren en marktpartijen de beschikbare informatie op dezelfde wijze zullen interpreteren en vervolgens op reageren. Hierdoor ontstaan inefficiënties waarbij de intrinsieke waarde van een onderneming sterk kan afwijken van de daadwerkelijke beurswaarde. Fundamentele analyse en een krachtig actief beleggingsbeleid kunnen zodoende dus juist wel buitengewone rendementen opleveren.

Price is what you pay, value is what you get.

warren buffett
Graag lichten wij onze filosofie persoonlijk aan u toe!
Neem contact op