Consumentenbrief

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming betreft het beleggingsbeleid. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Het ene beleggingsbeleid is immers het andere niet.

Welke vragen moet u in ieder geval stellen aan uw accountmanager, relatiebeheerder, vermogensadviseur of vermogensbeheerder om een goed beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming?

Op welke beleggingsovertuigingen baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening?
Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en de inrichting van het beleggingsproces van de organisatie? Wat onderscheidt het beleggingsbeleid van dat van andere?

Welke aanpak, beleggingsstrategie of beleggingsstijl hanteert de beleggingsonderneming?
Maakt de beleggingsonderneming bijvoorbeeld gebruik van modellen, van fundamentele of technische analyse, kwantitatieve analyse of marktgevoel? Waar in de dienstverlening worden actieve keuzes gemaakt? Welke keuzes zijn dat? Hoe borgt de beleggingsonderneming dat de beleggingsstrategie consistent wordt uitgevoerd?

In welke beleggingscategorieën, sectoren, regio’s en (soort) financiële instrumenten wordt belegd?
Zijn er specifieke categorieën, producten en/of (type) instrumenten waarin wel of juist niet wordt gehandeld/belegd? Waarop is die keuze gebaseerd?

Bij beheer over de gehele portefeuille: Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
Zijn er beperkingen bij de opbouw van de portefeuille? Hoe zijn die vastgelegd en hoe worden die gemeten? Hoe komt de beleggingsonderneming tot een bepaalde verhouding tussen de beleggingscategorieën op de lange termijn (strategische asset allocatie)? Welke vrijheid heeft de onderneming voor het beleid op de korte termijn (tactische asset allocatie)? Wat is het beleid bij het afdekken van vreemde valuta en het gebruik van geleend geld?

Bij uitspraken over te verwachten rendement en risico’s: Hoe komt de beleggingsonderneming tot deze verwachtingen?
Hoe maakt de beleggingsonderneming de afweging tussen rendement, risico en kosten? Hoe beïnvloeden de verwachtingen de beleggingsbeslissingen van de beleggingsonderneming? Welke risicomaatstaven worden gehanteerd?

Hoe kunt u als (potentiële) cliënt het beleggingsbeleid van de beleggingsonderneming beoordelen?
Welke maatstaven moet u als cliënt gebruiken om het beleggingsbeleid en beleggingsresultaten te beoordelen? En op welke termijn (horizon) is een beoordeling van het beleid en resultaten zinvol?

Essentiële informatiedocumenten PRIIPs
Het beleggingsbeleid van Bond Capital Partners focust zich primair op individuele beursgenoteerde effecten. Bij specifieke maatwerkoplossingen kunnen we gebruik maken van beleggingsproducten (PRIIPs) ten gunste van diversificatievoordelen. In principe dient voor iedere PRIIPs documentatie aanwezig te zijn waaruit de specifieke informatie en risico's te vinden zijn met betrekking tot dit beleggingsproduct. U kunt deze informatie opvragen bij de beleggingsonderneming.

Heeft u vragen over de consumentenbrief?
Neem contact op