Privé

 

Investment consultancy

Bond Capital is expert op het gebied van het op strategisch niveau in kaart brengen van een (beleggings)portefeuille en te toetsen of deze overeenkomt met de specifieke wensen, eisen en doelstellingen van de opdrachtgever. Of het nu gaat over aandelen, obligaties, (direct) vastgoed, derivaten, liquiditeiten of andere beleggingscategorieën. Bond Capital brengt het totale vermogen inzichtelijk in kaart en controleert of dit aansluit bij de specifieke wensen, eisen en doelstellingen. Daarnaast is Bond Capital gespecialiseerd in het verzorgen van uitgebreide risico analyse van de portefeuille zodat de cliënt volledig inzicht heeft in de financiele risico’s van zijn vermogen.

 

Second opinion / Vermogensbegeleiding

Vaak zijn beleggers ontevreden over hun portefeuilles, met name wanneer ze de beleggingsbeslissingen hebben uitbesteed aan een bank, vermogensbeheerder of family office. De redenen hierachter zijn vaak uiteenlopend, zoals ontevredenheid over de kosten, het rendement of de risico’s van de portefeuille. Echter ook andere niet meetbare criteria zoals een slechte communicatie of een gebrek aan transparantie kunnen een bron van ergernis vormen. In zo’n geval biedt Bond Capital uitkomst.

Bond Capital is gespecialiseerd in het analyseren en toetsen van beleggingsportefeuilles aan de hand van de specifieke wensen en eisen van de cliënt. Zodoende wordt niet alleen gekeken naar harde data zoals performance en kosten, maar ook softe criteria zoals communicatie en transparantie vormen een onderdeel van de analyse. Met onze heldere rapportage ontvangen cliënten uiteindelijk een duidelijk overzicht met de tekortkomingen en verbeterpunten van zowel de beleggingsportefeuille als de bank of vermogensbeheerder. 

Indien gewenst kan Bond Capital zelfs als sparringspartner optreden in de communicatie met de financiële aanbieder. Bond Capital biedt daarnaast de mogelijkheid tot begeleiding bij het selecteren van een bank of vermogensbeheerder en het uitonderhandelen van de voorwaarden namens onze cliënt.

 

Valuation

Sommige financiële bezittingen zijn moeilijk te waarderen . Dit komt bijvoorbeeld door een geringe verhandelbaarheid, een moeilijke vergelijkingsbasis of een gebrek aan duidelijke financiële stromen. Hierbij valt te denken aan niet-beursgenoteerde beleggingen, slecht verhandelbare effecten, private equity investeringen etc..

Bond Capital is gespecialiseerd in het waarderen van financiële bezittingen die om uiteenlopende redenen geen duidelijk aanwijsbare geldelijke tegenwaarde hebben. Met onze grondige en heldere analyse methodieken maken wij inzichtelijk wat de belangrijkste valuation drivers zijn en komen zo tot een afgemeten waardering.

 

Investment consolidation

Een veel voorkomend dilemma bij substantiële vermogens is dat deze zijn gespreid over verschillende beleggingscategorieën, financiële dienstverleners en/of vermogensbeheerders. Hierdoor ontbreekt vaak een overzicht van het totale vermogen, maar nog belangrijker, ook een grondige inzage in de specifieke risico’s ontbreekt.

Daardoor ontstaat een mismatch van de verschillende puzzelstukjes met de overkoepelende financiële wensen en doelstellingen. Sterker, de kans is zeer groot dat de beoogde financiële doelstellingen in zijn geheel niet worden behaald bij het ontbeken van een totaaloverzicht wat leidt tot financiële tegenvallers en teleurstelling.

Bond Capital is gespecialiseerd in het creëren van een duidelijk totaal overzicht en zorgt daarbij voor een grondige risico analyse van de verschillende compartimenten. Met onze unieke ‘helicopter view’ zijn wij uitstekend geëquipeerd om een transparant totaalplaatje van het vermogen te creëren met een heldere risico perceptie van alle verschillende vermogenscomponenten

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.