Disclaimer

De door Bond Capital op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst.

Inhoud
De informatie die door Bond Capital wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd. Eventuele verwijzingen naar algemene en/of specifieke beleggingsmogelijkheden gelden slechts ter illustratie en uitdrukkelijk onder geen enkel beding als aanbeveling.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bond Capital kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Bond Capital en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Bond Capital aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bond Capital zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Bond Capital. Onder geen beding kan Bond Capital verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van alle bestuurders en/of medewerkers van Bond Capital.

Toezicht
De activiteiten van Bond Capital vallen (vooralsnog) buiten het toezicht van de Autoriteit Financiele Markten (AFM), danwel De Nederlandse Bank (DNB).

Verantwoordelijkheid
De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Bond Capital omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Bond Capital BV

Van der Borchlaan 4
4835 KM Breda
The Netherlands

M +31 (0)6 29 95 91 91
T +31 (0)76 88 66 51 5

info@bondcapital.nl
www.bondcapital.nl

KvK 56926022